Teamadvisering

Teamadvisering kan een belangrijk onderdeel zijn binnen een instelling of een bedrijf dat mensen met een beperking in dienst neemt. Soms blijkt het nodig te zijn dat een team geadviseerd wordt door een externe instantie omdat het team in een bepaald patroon denkt en daardoor niet ziet hoe het ook anders kan. Vele verschillende gedachten en in vals hoeken die er tijdens de begeleiding van cliënten gebruikt worden kunnen de oorzaak zijn van negatief gedrag van een cliënt. Er ontstaan vaak ongemerkt onduidelijkheden voor deze cliënten waardoor er gedrag veroorzaakt wordt wat veelal had voorkomen kunnen worden als de begeleiding stijl duidelijker was geweest.

Wat kan verwacht worden bij teamadvisering?

Vastgeroeste patronen worden doorbroken.

Duidelijker inzicht krijgen in hoe een client denkt.

De vragen die er heersen kunnen in kaart gebracht worden

Te denken valt aan vragen op gebieden van seksualiteit, begeleiding stijl, communicatie onderling, team overleg, aanpak van probleem gedrag.

Voor veel vragen kunnen we uw team dan ook van het juiste advies voorzien en eventueel zullen dan ook tijdens het traject, als het nodig is, andere deskundigen op verschillend gebieden raadplegen om tot een gedegen advies te komen waar u als team de juiste handvatten krijgen om verder te kunnen.

Wij zullen dan ook alles aan doen om de hulpvraag zo snel mogelijk te beantwoorden om er voor te zorgen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor het team of instelling of voor bedrijven.

Wij hebben veel ervaring met mensen met een aan autisme verwante contact stoornis of psychiatrische aandoening.