Relatiebemiddeling en -therapie

Er gebeuren dingen in je leven waardoor je het even allemaal even niet meer ziet zitten, maar dat is normaal en overkomt iedereen wel eens een keer.

Over het algemeen gaat het wel voorbij als je er een nacht of een paar nachten over geslapen hebt, maar soms is het prettig als je er met iemand over kunt praten, iemand die je inzicht geeft waardoor jij je weer op ‘de rails’ gezet voelt. De counselor luistert naar je, begeleidt je en helpt je daarna weer op ’de rails’ zodat je weer verder met je leven kunt. Er wordt onder andere veel aandacht besteed aan je persoonlijkheidsfactoren en zelfsturing, wij hanteren deze methode bij relatietherapie.

Relatiebemiddeling aan de hand van therapie

Relatietherapie betekent dat beide personen aan het werk wordt gezet. Het is niet zo dat een relatietherapeut kant en klare klare oplossingen geeft of aanbiedt. Tijdens de gesprekken worden de partners aangemoedigd om intensief met elkaar bezig te zijn.

Veel problemen ontstaan door mis communicatie is een vaak gehoorde uitspraak. Wat ook een vaak gehoorde uitspraak is, als er op therapie aan gestuurd wordt, je kunt mij toch niet veranderen. Door niet op de verandering in te gaan, maar door te kijken naar het verbeteren van samen spel tussen de partners is het goed mogelijk de communicatie te verbeteren. Door hier dieper op in te gaan, valt er meer te bereiken, dat is de visie die wij nastreven.

Relatiebemiddeling voor groei en een betere verstandhouding tussen partners

Onze therapie is gericht op het verhelderen van motieven en gevoelens, om zo ook te laten zien hoe het patroon van de ander is en in te haken op het beeld van de andere. Relatietherapie is er opgericht op de groei, betere verstandhouding tussen de partners, dit kan zijn zowel in gezinssituatie, maar is natuurlijk ook van toepassing in zakelijke relaties. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgt men handreikingen om zelf beter oplossingen te kunnen vinden.

Relatietherapie voor jou

Behoefte aan relatietherapie? Neem dan gerust contact met mij op!