EMDR

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent het: door oog beweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug-brengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapie-vormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. En ook bij kinderen zijn de uitkomst-en veelbelovend. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

WANNEER EMDR?

EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen.

Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten:

 • Prikkelbaarheid
 • Woede-uitbarstingen
 • Concentratiestoornissen
 • Overmatige waakzaamheid
 • Buitensporige schrikreacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Beperkt uiten van affect
 • Intense reacties van angst,
 • Hulpeloosheid of walging
 • Instabiliteit in de emotionele beleving

 

Kinderen kunnen ook extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de

herinneringen aan deze gebeurtenissen te ver-werken, met de bedoeling daarmee de klacht-en te verminderen of te laten verdwijnen.

HOE WERKT EMDR

Dat EMDR werkt bij trauma’s lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma. Kort geschetst houdt de geprotocolleerde behandeling het volgende in:

De therapeut zal vragen aan de nare belevenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden.