Begeleiding bij autisme en ADHD

De groep waar wij ons op richten met de begeleiding zijn kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking of stoornis. Want de wereld ziet er voor iemand zonder beperking soms al moeilijk uit. Als een aanverwante een contactstoornis heeft of ADHD dan is de wereld soms nog moeilijker te begrijpen. Daarom bieden wij jou graag aan je leven te ordenen en je te begeleiden, zodat je beter in staat bent om de wereld om je heen aan te kunnen. Tijdens de intake die wij vooraf houden gaan we samen met jou kijken of er een vertrouwensband is waar we vanuit kunnen gaan werken. Als de vertrouwensband er eenmaal is gaan we samen aan het werk om te kijken wat er allemaal nodig is om de juiste begeleiding in te gaan zetten.

Dit kan zijn:

 • Hulp bij structureren;
 • Overzicht bieden;
 • Begeleiding werk en school;
 • Ouderbegeleiding;
 • Inzichtgevende gesprekken voeren;
 • Begeleiding in thuis situatie.
 • Hulp bij structuren:

Het leren aanbrengen van structuur geeft overzicht en houvast. Als bekend is wat de omgeving van je wil en wanneer, dan is het makkelijker om een planning te maken en daaraan te voldoen. Door de opdracht of taak te verdelen in stappen creëer je nog meer overzicht en wordt de drempel verlaagd. Dat kan gaan om een opdracht voor studie of school, maar het kan ook gaan om een taak op het werk of thuis. Denk aan klusjes in huis, verzorging van jezelf of het doen van de administratie.

Begeleiding op het werk of op school

Bij de begeleiding betreft school of studie, wordt er gewerkt aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Hoe ouder de student, des te groter wordt het beroep op zelfstandigheid. In de begeleiding wordt geleerd om antwoord te krijgen op vragen als:

 • Hoe kom ik er achter wat ik moet doen?
 • Bij wie en waar kan ik daarvoor terecht?
 • Hoe maak ik een planning en hoe voer ik die planning uit?
 • Wat doe ik als ik een opdracht niet snap of te laat inlever?
 • Hoe maak ik werk-afspraken in een projectgroep?

De begeleiding is geen vakinhoudelijke huiswerkbegeleiding. De aandacht richt zich op het omgaan met de opdrachten en taken van de school of studie. Wanneer een student beschikt over een LGF (leerling-gebonden financiering ofwel ‘ rugzakje’ ) dan kan deze begeleiding ook op school zelf gegeven worden.

Oudergesprekken

Tijdens het opvoeden van een kind met een beperking of ASS/ADHD zijn er vaak genoeg vragen om een aantal gesprekken te voeren. Dit kunnen gesprekken zijn waar je hart even wilt luchten,maar ook een klankbord te hebben waar je verhaal gewoon kwijt kunt en ook je vragen neer kunt leggen. Tijdens deze gesprekken zullen we ook samen met je kijken wat er nodig is om jou en je problemen in een juiste positie neer te zetten om zo de juiste weg te kiezen.

Hulp voor begeleiding bij ADHD en autisme

Behoefte aan begeleiding bij AHDH of autisme? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik help je graag verder!