Bedrijfscounselling

Door mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven ben ik volledig op de hoogte met de problemen die zich op de werkvloer kunnen voordoen, denk hierbij aan langdurige uitval door ziekte of lastige thuissituaties, ontslag bij faillissement en ga zo maar door. Daarom heb ik een opleiding bedrijfscounseling te volgen. Hierdoor kan ik voor zowel de werkgever als de werknemer hulp bieden. In voorkomende gevallen ben ik het aanspreekpunt voor jou als werkgever, jij als werknemer en natuurlijk de betrokken instanties. Het aantal werknemers dat uitvalt neemt de laatste jaren alleen maar toe, inmiddels is nu ook ruim een derde van het ziekteverzuim het gevolg van psychische problemen.

Werknemers worden vaak ziek van de situatie waar ze in zitten. Dit is voor iedere personeelsmanager/HRM- er of arbo- professional lastig te bestrijden. Deze situaties gaan vaak samen met gevoelens van onmacht en onduidelijkheid. Het vereist gepast, kundig en soms ook specialistisch ingrijpen, want daar is in de preventiesfeer heel veel te veranderen, met alle positieve gevolgen van dien.

Wanneer moet je bedrijfscounseling inzetten?

 • Als er een conflict is tussen werknemers;
 • Wanneer een werknemer zijn problemen thuis meeneemt naar het werk.
 • Er heeft een traumatische gebeurtenis plaatsgevonden op de werkvloer;
 • Het ziekteverzuim stijgt door onrust en onzekerheid;
 • Een werknemer staat op de wachtlijst voor GGZ.

Jouw bedrijfscounsellor is een onafhankelijke partij binnen een organisatie met als motto:

 • Hoe houd je een mens gezond en aan het werk?
 • Omdat er steeds meer kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op het bedrijfsleven afgewenteld worden, Ontstaat er steeds meer behoefte aan preventiemogelijkheden.
 • Veel ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden veroorzaakt door psychosomatische klachten.
 • Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven overgaan tot het aanstellen van Bedrijfscounsellors binnen de organisatie.
 • Op die manier kunnen problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en op een professionele en gerichte wijze worden aangepakt.

Wat doet een bedrijfscounselor?

Een bedrijfscounselor is iemand die specifiek opgeleid is om binnen een bedrijf te counselen en te coachen. Met bedrijfscounseling kunnen er veel problemen aan de orde komen die de werknemer bezig houden of problemen waar hij of zij last van heeft. Door kennis over en begrip voor het bedrijfsleven( Mede omdat er steeds meer kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschikten op het bedrijfsleven afgewenteld worden) ontstaat er steeds meer behoefte aan goed opgeleide bedrijfs counsellors.

Jouw bedrijfscounselor is curatief en preventief in te zetten op het gebied van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Vooral voor dat gedeelte dat door psychosomatische klachten wordt veroorzaakt. Een bedrijfscounselor signaleert problemen vroegtijdig, het kan worden voorkomen dat een werknemer geheel uit het arbeidsproces raakt. Hierdoor kan dus zowel winst voor de werknemers als ook voor de werkgever worden behaald.

Je kunt ons bij tal van zaken inzetten, zoals:

 • Het niet goed functioneren van werknemers;
 • Werknemers die niet goed presteren;
 • Burnout;
 • Seksuele intimidatie;
 • Rouw en verlies op het werk;
 • Conflicten;
 • Stagnerende groepsprocessen.

 

Bedrijfscounseling inzetten binnen jouw organisatie

Benieuwd hoe bedrijfscounseling binnen jouw organisatie kan worden ingezet? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!